Thị giá giảm hơn 30%, Phó Chủ tịch đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG

19/01/2022

Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG), đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 21/1 đến 18/2 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông Cường sẽ nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DIG từ 10,25% (gần 51,3 triệu cổ phiếu) lên thành 11,25% (gần 56,3 triệu cổ phiếu).

Theo Nghị quyết HĐQT mới đây, căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, nền tảng tài chính, quỹ đất, công việc đã chuẩn bị, HĐQT và Ban điều hành DIC Corpđưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu gồm doanh thu dự kiến tăng trưởng 60% so với ước thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế khoảng 1.800 đến 1.900 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên 11.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ từ 5.700 đến 8.000 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông khoảng 20 đến 25%.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2022-2025, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết đã yêu cầu Ban điều hành tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2025, trong đó doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 15.000 tỷ đồng. Cùng với đó, HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban điều hành hoàn thành tham vọng niêm yết một phần cổ phiếu DIG trên sàn quốc tế, xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ, năm 2024 đạt mức 10.000 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu DIG. Nguồn: TradingView.

Diễn biến giá cổ phiếu DIG. Nguồn: TradingView.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DIG chốt phiên 18/1 đứng ở mức 83.700 đồng/cp, tương ứng giảm hơn 30% so với mức đỉnh lịch sử 119.800 đồng/cp được thiết lập hôm 11/1 vừa qua. 

Theo NDH