Giá bán vẫn ở mức cao, Cao su Bà Rịa báo lãi quý III gấp 3 lần so cùng kỳ

14/10/2021

Cao su Bà Rịa (UPCoM: BRR) công bố BCTC quý III với doanh thu 94 tỷ đồng, giảm 21%. Giá vốn giảm 55% giúp lợi nhuận gộp gấp 3 lần lên 48 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 13,5% lên 51%.

Sản lượng tiêu thụ trong quý đạt 2.102 tấn, giảm 44,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán bình quân 41,2 triệu đồng/tấn, giảm so với quý II (42,26 triệu đồng/tấn) và tăng 37,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các chi phí chiếm tỷ trọng không quá lớn nên lợi nhuận sau thuế đạt 33,6 tỷ đồng, gấp 3 lần quý III/2020.

brr-quyiii-4469-1634117731.png

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 243 tỷ đồng, tăng 20,5%; lãi sau thuế 68 tỷ, tăng 187%. Doanh nghiệp thực hiện 56% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Quý cuối năm, ban lãnh đạo đặt ra mục tiêu tiêu thụ 5.650 tấn, oanh thu 244 tỷ đồng và lợi nhuận 64 tỷ đồng, gần bằng mức thực hiện cả 9 tháng.

Đồng thời, HĐQT Cao su Bà Rịa thống nhất trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) thanh lý 291,7 ha cao su để chuẩn bị cho công tác tái canh trồng mới năm 2022.

Theo NDH